Krachtige tool
bekijk de video
 

U meldt een uitbraak in de webapplicatie. Alle aangesloten professionals in alle zorginstellingen en de GGD in de regio krijgen een e-mail notificatie. Men kan inloggen om de informatie te raadplegen.

Melden en raadplegen
U bepaalt wie er in uw organisatie toegang krijgt tot MUIZ en of zij melden of alleen raadplegen.
In MUIZ kunnen uitbraken van gastro-enteritis, luchtweginfecties en influenza, scabiës en Covid-19 worden gemeld.
Met overzicht op uitbraken in de regio zijn tijdig preventieve maatregelen te nemen om infectieziekten in uw instelling te voorkomen. Minimaal één keer per week moet de melding worden bijgewerkt of afgesloten als de uitbraak voorbij is.

Persoonlijke instellingen
Wilt u alleen genotificeerd worden over uitbraken in zorginstellingen waar u patiënten mee uitwisselt? Of alleen over uitbraken in uw eigen regio? Geef dit aan in uw voorkeursinstellingen! Deze vindt u in MIJN ACCOUNT onder uw naam, rechts bovenin de webapplicatie.

Contactgegevens in het MUIZ adresboek
Alle aangesloten professionals zijn met contactgegevens opgenomen in het adresboek.

Data beheren
Alle meldingen van uw eigen organisatie zijn overzichtelijk in te zien en te gebruiken voor analyse

Helpfunctie
Heeft u vragen of verbetersuggesties, bel of mail dan met Ranshuijsen, de softwareleverancier van MUIZ.

 

Om de webapplicatie up-to-date te houden en te verbeteren kunnen alle gebruikers wijzigingsvoorstellen indienen via support@renvl.nl. Om deze voorstellen te beoordelen en om gezamenlijk keuzes te maken is een Change Advisory Board (CAB) samengesteld. In de CAB zitten professionals vanuit ziekenhuizen, VVT en GGD die het Meldpunt gebruiken, de applicatieontwikkelaar, en een MUIZ-projectteamlid. Zij komen twee tot drie keer per jaar bijeen met een voorzitter die de besluitvorming begeleidt. Op deze wijze wordt de webapplicatie Meldpunt Uitbraken Infectieziekten & BRMO doorontwikkeld en verbeterd.

 
 

Melders van uitbraken houden conform het bestuurlijk samenwerkingsconvenant zeggenschap over de eigen data. Buiten de regionale rapportage waarin de data geanonimiseerd en geaggregeerd wordt gebruikt, mag data alleen worden gebruikt met toestemming van Directeur Publieke Gezondheid Rotterdam Rijnmond, op advies van de zogenaamde Adviesgroep van MUIZ. Hier maken vertegenwoordigers vanuit de ziekenhuizen, VVT en GGD deel van uit. Vooralsnog kunnen alleen convenantspartners en gebruikers van MUIZ een verzoek indienen om data uit MUIZ te kunnen gebruiken.

 
 
  • Digitaal melding maken wanneer het u uitkomt
  • In één keer melden aan GGD en aan ketenpartners
  • Indien nodig direct melden aan het RIVM via SO-ZI/AMR
  • Overzicht op uitbraken in de eigen organisatie, data beschikbaar voor administratie en analyse
 
  • Contactgegevens beschikbaar van melders
  • Realtime overzicht van uitbraken van infectieziekten en BRMO
  • Jaarlijkse rapportage van meldingen en trends door de GGD
  • Tijdig(er) preventieve maatregelen nemen bij komst patiënt uit uitbraaksituatie
 

Beveiliging
Beveiliging van (persoons)gegevens is bijzonder belangrijk. In het Meldpunt worden géén individuele patiëntgegevens gedeeld, maar desondanks staan de gegevens van de webapplicatie op een server die voldoet aan alle richtlijnen die nodig zijn.

Toegang
Alleen geautoriseerde gebruikers krijgen toegang tot de webapplicatie. Er zijn verschillende niveaus van rechten, zodat gebruikers alleen toegang krijgen tot de informatie waar ze recht op hebben.

Infrastructuur
De infrastructuur van de webapplicatie voldoet aan de NEN7150 en ISO27001 certificering. Er worden back-ups gemaakt, zodat gegevens niet verloren kunnen gaan.

 

Als u ons belt op +31(0)10 452 1175 bekijken we graag de mogelijkheden met u. U kunt ook een e-mail sturen naar support@renvl.nl. We nemen daarna graag contact met u op