Hogere doelen Meldpunt:

 
 

Het Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten & BRMO (MUIZ) bestaat uit een webapplicatie, een bestuurlijk samenwerkingsconvenant, meldcriteria en een netwerk van samenwerkende professionals in infectiepreventie.


De webapplicatie MUIZ faciliteert het transparant melden van uitbraken aan de GGD en andere zorginstellingen in de regio. Het zorgt voor overzicht en laagdrempelig contact tussen ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, zorginstellingen voor revalidatie, GGZ en gehandicaptenzorg. Het doel is om tijdiger preventieve maatregelen te nemen bij uitbraken om verspreiding van infectieziekten te voorkomen.


Een uitbraakmelding verschaft o.a. inzicht in:
- de locatie en afdeling van een uitbraak
- hoeveel zieken er zijn
- of er diagnostiek is verricht
- wat de verwekker is
- of er afdelingen gesloten zijn
- er contactonderzoek wordt gedaan
- of er onrust is


In MUIZ worden géén individuele patiëntgegevens gedeeld. Om de samenwerking te waarborgen is een bestuurlijk samenwerkingsconvenant ondertekend door bestuurders van alle deelnemende organisaties.

Convenant

 

 
 

Uit een inventariserend vooronderzoek onder zorgprofessionals, managers en bestuurders van ziekenhuizen en VVT-instellingen kwamen gedeelde zorgen en verschillende, maar verenigbare behoeftes naar voren.

Ontwikkeling van het Meldpunt
Het projectteam MUIZ coördineerde:

  • ontwikkeling van een bestuurlijk samenwerkingsconvenant MUIZ, met juristen vanuit Gemeente Rotterdam, de koepelorganisaties Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), Stichting ConForte en de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.
  • ontwikkeling van de webapplicatie MUIZ, samen met Ranshuijsen. In werkbijeenkomsten en ICT sprints is de webapplicatie ontwikkeld door professionals uit ziekenhuizen, VVT-instellingen en GGD’en, waaronder artsen microbioloog, specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectiepreventie en artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding.
  • ontwikkeling van een communicatie toolkit met communicatiedeskundigen vanuit de diverse partijen.

 

 

Als u ons belt op +31(0)10 452 1175 bekijken we graag de mogelijkheden met u. U kunt ook een e-mail sturen naar support@renvl.nl. We nemen daarna graag contact met u op